H í r e k,  I n f o r m á c i ó k

 
MEGISMÉTELJÜK!!!!
Törpeharcsafogó horgászverseny
augusztus 23-án. (szombaton)
 
Nevezés a helyszínen 07.00-ig
Nevezési díj:1000 Ft
Program: 07.00 Sorsolás
07.30-08.00 Vizmérés, etetés.
08.00-12.00 Verseny 
12.00-13.00 Értékelés Ebéd
13.00 Eredményhirdetés
 
Mindenkit szeretettel várunk!!!!
Érdeklődni:0630 / 284 00 50 telefonszámon
 
Versenyszabályzat
 
1.A versenyhelyek kisorsolása a nevezés sorrendjében egy darab rajtszám kihúzásával kezdődik
2. A kisorsolt horgászhely cseréjére,változtatására lehetőség nincs
3. A versenyző nem távozhat el a verseny helyszínéről.l (a verseny ideje alatt)
4. A horgászverseny ideje alatt tetszőleges szerelékkel horgászhatnak (pergetés kivételével) szomszédaikat nem               zavarhatják.
5. Kifogott halak  (törpeharcsák) értékelése grammonként történik.
6. Kifogott halakat mérlegelésig gyűrűs haltartó szákba kell helyezni. A mérlegelés a horgászháznál történik. A                   versenyzők a kifogott halakkal kíméletesen bánjanak, megóvva őket a sérüléstől, károsodástól. A halak                          (törpeharcsák) mérlegelés után elvihetők.
7. Versenyzőn kívül a horgászhelyen más nem horgászhat, a hal kiemelésében nem segíthet.
8. A versenyzők a horgászhelyet csak a horgász készség a vízből való kivétele után hagyhatják el.
9. Csaliként természetes és mesterséges csali is használható.
10.
11.
12. Nemes hal kifogása esetén merítőszák használata kötelező. A nemes hal kifogását követően kíméletesen vissza kell       engedni a tóba.
13. A versenyzőkre a verseny ideje alatt a Klapka György Honvéd Horgász és Környezetvédő Egyesület horgászrendje       érvényes.
14. A verseny rendezősége a versenyt előre nem látható okok miatt leállíthatja, elhalaszthatja.
15. A versenyszabályzat ellen vétőket a rendezőség pontlevonással, súlyos esetben a versenyből történő kizárással           büntetheti. A rendezőség döntése ellen felebezésnek helye nincs.
16. Parkolás csak a kijelölt parkolóban a más gépjárművek mozgásának korlátozása nélkül engedélyezett.
 
********
 
"S Z Á K   K U P A" 
 24 órás nemes halfogó csapathorgászverseny
(3 fős csapatok) 
 
2014 augusztus 02-án 09.00-tól augusztus 03-án 09.00
 
 
     Érkezés 2014.08.02.-án legkésőbb 07.30.-ig a horgászházhoz.
 
07.35-től - 08.00-ig a versenyszabályok ismertetése, versenyhelyek kisorsolása.
08.00-tól - 08.45-ig versenyhelyek elfoglalása, felkészülés, szerelékek, etetőanyagok összeállítása, sátorverés a versenyhelyen.
08.45-től  - 09.00-ig horgászhelyek beetetése, vízmélység mérések.
 
2014.08.02.09.00-tól  A VERSENY MEGKEZDÉSE
 
2014.08.03. 09.00 A VERSENY LEFÚJÁSA, mérlegelések elvégzése, az értékelő lapok  leadása, kiértékelése, helyezési sorrend megállapítása.
 
EREDMÉNYHIRDETÉS ill. a verseny zárása a mérlegelések befejeztével, legkésőbb 10.00-kor;  

     A  verseny a  korábban elfogadott és az előző évi versenyeken bevált versenyszabályok szerint kerül megrendezésre. (Versenyszabályzat mellékelve!).

     A versenyen résztvevő csapatok startdíja 18.000,-Ft. A nevezés a jelentkezés sorrendjében a jelentkezési lap kitöltésével és a  nevezési díj befizetésével érvényes. A nevezéssel  egyidőben esedékes a befizetés, legkésőbb 2014. 07. 31.-ig.

     Kérjük jelentkezés előtt vegye figyelembe az alábbiakat:

           A verseny díjazása ( I. 54.000,-;  II. 36.000,-; III. 18.000,-)  összesen
  108.000,-Ft értékű vásárlási utalvány, amelyet a  SZÁK Horgász boltban lehet beváltani.
               Cím: Tata, Ady E.  út 39.; Tatabánya, Kossuth L. u. 95.

  További csapatok díjazása a felajánlások függvényében lehetséges!

     Ellátás: A verseny ideje alatt a horgászháznál büfét üzemeltetünk!
              (Sör, bor, rövid italok, üdítő, kávé, mogyi, ropi, stb.)
    A nevezési díj tartalmaz a nevező csapat tagjai részére ( 3 fő ) egy tál meleg ételt, ami  a kora esti órákba a nevezési lap bemutatásával kerül kiosztásra. Ezen kívül lehetőség van  a kísérők, vendégek, családtagok stb. részére  további  meleg étel igénylésére 700,- Ft/adag áron. (Az étel versenyhelyre szállításához ill. elfogyasztásához szükséges  felszerelésről –tányér, evőeszköz- a versenyzők  gondoskodnak.)
 
     Nevezési díj: 18.000,- Ft/ csapat.
    
     Nevezési, illetve befizetési helyek:
 
         1. SZÁK Horgász boltban
            Cím:
            Tata, Ady E. út 39. . Tel:06/34-480-108;
            Tatabánya, Kossuth L. út 95.. Tel: 06/34-302-890; 
 
 
        2. A KLAPKA GYÖRGY HONVÉD HORGÁSZ és
            KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET  HORGÁSZTANYÁJÁN
            a „BAKODI TÓNÁL” a  Tógazdánál.
           Tel:06-30-8240050;
 
VERSENYSZABÁLYZAT
 
1. A versenyhelyek kisorsolása a nevezés sorrendjében, egy darab számozott  korong kihúzásával a horgászháznál           történik. A horgászhelyek számozott táblákkal kerülnek jelölésre.;
2. A kisorsolt horgászhely cseréjére, változtatására lehetőség nincs;
3. A verseny megkezdése  és befejezése hangjelzéssel /dudálással/  történik;
4. A verseny ideje alatt a 3 fős csapatból 1  főnek állandóan  a csapat kisorsolt versenyhelyén kell tartózkodnia. Ez a         versenyző még hal mérlegelés céljából sem távozhat el a verseny helyéről;
5. A horgászverseny ideje alatt horgászni három bottal, botonként egy horoggal, tetszőleges szerelékkel szabad. A            versenyző csapatok szomszédaikat a horgászatban nem zavarhatják.
6. Értékelve csak a  nemes halak lesznek.
7. Az értékelés fajonkénti pontozás történik:
 
                       Ponty:    1   pont/gramm
                       Amur:    1   pont/gramm
                       Compó:  1   pont/gramm
                       Harcsa: 1  pont/gramm
                       Csuka:   1   pont/gramm
                       Süllő:    1   pont/gramm
              
8. A kifogott halat mérlegelésig haltartó szákba kell helyezni.  A mérlegelés a kijelölt mérlegelő helyen történik. A                 mérlegeléskor a csapat 1 tagjának az  értékelő lappal jelen kell lennie. A kifogott halat mérlegelés után  a mérlegelést     végzők  visszahelyezik a tóba.
     A mérlegelés eredménye értékelő lapon kerül rögzítésre, azt a csapat   mérlegelés végző tagjának aláírásával kell          hitelesítenie!
     A nevezési díj nem tartalmaz versenyhalat!
     A  verseny ideje alatt alkalmanként a mérlegelők körbe  mennek a versenyhelyeken, az addig kifogott halat a                  versenyhelyeken mérlegelik.
     Kivételes esetben a kifogott példány kímélete érdekében vagy nagy darabszámú fogás esetén  mérlegelés a                 verseny helyén is kérhető!
     A versenyhelyen történő mérlegelések  közötti időben a  mérlegelni kívánt halat a csapat egyik tagja viszi a                    mérlegelő helyre. A hal szállítása csak vödörben és vízzel történhet. A versenyzők a kifogott halakkal kíméletesen          bánjanak, megóvva őket a sérülésektől, károsodástól.
     A hal szállításához  szükséges vödörről a csapat köteles gondoskodni!  A csapatok kötelesek halaik élve tartásáról          gondoskodni!
9.Merítő szák használata  kötelező, szákolást csak a csapat tagjai végezhetik!
10.A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládákon ülve sem érhet a vízbe.
11.A verseny vége jelzéskora szerelékeket azonnal ki kell venni a vízből. A horgon lévő hal fárasztása befejezhető, az         a verseny eredményébe bele  számít .
12. A horgászhelyet éjszaka ki kell világítani!
13. A csapat tagjain kívül a horgászhelyen más nem horgászhat, a hal kiemelésében nem segíthet!
14.Rabló halakra csak természetes csalival szabad horgászni. Villantó,  Wobbler, Rapala stb. használata tilos!    6 cm-         nél kisebb csalihalat használni tilos!
15. Etetés szabályai:  a verseny ideje alatt tetszőleges fajtájú, és mennyiségű etetőanyagot lehet felhasználni                    csapatonként. Az etetőanyag és csali összetételének természetes eredetű anyagokból kell állnia, semmilyen fémes       eredetű anyag nem használható!Verseny alatt etetni szabad kézzel  vagy kétkezes etető csúzlival  szabad!
16. A versenyzőkre a verseny ideje alatt a Klapka György Honvéd  Horgász  és  Környezetvédő Egyesület                            Horgászrendje érvényes!
17. Az egyesület rendezősége a  versenyt előre nem látható okok miatt leállíthatja, elhalaszthatja, ebben az esetben a       nevezési díjat nem téríti vissza.
18. A versenyszabályzat ellen vétőket  a rendezőség pontlevonással, súlyos    esetben a versenyből történő kizárással       bünteti.  A rendezőség döntése ellen fellebbezésnek helye nincs!
19. A versenyzők kötelesek  horgászhelyükön a hulladékot  összegyűjteni és a verseny befejeztét követően azt                   elszállítani! A horgászhelyet a verseny  lefújását követően  tisztán kell  hátrahagyni!
20. Parkolás csak a kijelölt parkolóhelyeken – alsó és felső parkolóban – a
     gépjárművek szabad mozgásának korlátozása nélkül  engedélyezett.

 

Minden nevező csapatnak jó szórakozást, sportszerű,  sikeres és eredményes versenyzést kíván az egyesület vezetősége. 
 
********
 
 
HARCSAFOGÁSI REKOR!!!
 
Kapitális harcsa kifogásával új rekordot állított fel Vértes Gusztáv horgásztársunk. Gratulálunk a gyönyörű fogáshoz.
(A kép a KÉPGALÉRIA Rekordok-ban is megtalálható)
 
 
******
 
Két új téma a FORUM menüpont alatt. Szólj hozzá!!!
 
*******
 
K L A P K A    K U P A
nyílt egyéni évadnyitó horgászverseny
 
          Az idei évadnyitó horgászverseny elég karcsúra sikerült. Az idő kellemes volt, a versenyzők száma viszont elég alacsony. (Lehet hogy egy kicsit későn került a kiírás a honlapra?) Mindezek ellenére akadtak a horgokra hol kisebb, hol nagyobb bajuszosok és pikkelyesek közül. Talán a meleg idő miatt nem születtek kiemelkedő fogásteljesítmények.
 
A verseny eredménye:
 
                                      I. helyezett: TÓTH SÁNDOR          13,55 kg
                            II. helyezett: VIZI LÁSZLÓ                8,11 kg
                           III. helyezett: HASEK TIBOR            7,35 kg   
                          A legnagyobb halat fogta: KÖRMENDI ATTILA :  4,35 kg-os ponty.

(Képek a képgalériában!!)

*******

Horgászaink figyelmébe!!!
 
 
A horgászegyesület életében sok olyan téma vetődik fel, amikor a tagok szeretnének az egyesület életével kapcsolatos javaslatokat tenni. Mivel a gyűlések időtartama korlátozott és nem ad mindig lehetőséget erre, a honlapon szeretnénk lehetőséget biztosítani a közös vélemény kialakítására. Ennek érdekében indítottuk FÓRUM menüpontot.
      Horgászegyesületi tag vagy?  Regisztrálj te is! Így több információhoz férsz hozzá és elmondhatod véleményedet. 
 
 

 

vissza a címoldalraE-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
Szükségesnek tartod-e a halfogások regisztrációját?
Eredmények
További szavazások
 


bakodiklapkahe.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu